DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Podrobnosti aktuality »

Změny v poskytování příspěvku na péči

Změny v poskytování příspěvku na péči

Informace k novele zákona o sociálních službách ve vztahu k příspěvku na péči.

Novela zákona o sociálních službách – příspěvek na péči

Dne 1. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky (částka č. 61 ročník 2009) zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona o sociálních službách nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009 a vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.

Způsob výplaty u příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) – 2.000 Kč

Od 1. ledna 2010 se zcela mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni

u dospělých osob. Nově se totiž zavádí tzv. kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplacena peněžně a druhá formou věcného plnění. Věcným plněním se rozumí výplata za pomoci poukázek, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči. Paušální uplatnění nepeněžní výplaty by však v některých případech mohlo způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba, nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.

Výše příspěvku na péči, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Novela zákona zvyšuje od 1. srpna 2009 příspěvek pro osoby, které se považují za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost), na 12.000 Kč měsíčně.

Kontrola využívání příspěvku na péči

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zákona zavedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný soupis činností (z výsledků posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zacílena.

Žádost o příspěvek na péči

Žadatel o příspěvek na péči bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku.

 • Aktuality

  • VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ29.01.2020 - Stalo se již příjemnou tradicí, že v období adventu ve dnech 16. 12. a 19. ...
  • Nabídka práce31.10.2019 - Nabízíme práci na pozici: Pečovatel/ka do terénní pečovatelské služby. Abychom mohli více pomáhat, potřebuje náš tým posilu. ...
  • DEN MATEK03.06.2019 - Stalo se již tradicí, že nás pravidelně navštěvují děti ze ZŠ Jarošov se svým bohatým ...
  • PLES26.02.2019 - V sobotu 2. února 2019 proběhl v Klubu kultury v Uherském Hradišti Ples seniorů v ...
 • Kontakt

  Senior centrum UH,
  příspěvková organizace
  Kollárova 1243
  686 01 Uherské Hradiště

  Bc. Jitka Víchová, MBA – ředitelka
  Tel.: 572 520 110
  email:penzion1.uh@seznam.cz
 • Na financování se podílí

  Město Uherské Hradiště Zlínský kraj NADACE Děti-kultura-sport Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Copyright © 2020 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz