DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Podrobnosti aktuality »

Taneční vystoupení

V pátek 24. 11. 2023 proběhlo v prostorech Domu s pečovatelskou službou na ulici Kollárova 1243 Uherské Hradiště vystoupení Tanečního klubu ROKASO.

Taneční páry předvedly skvělé vystoupení, kterým patří velký obdiv a uznání.

Děkujeme a budeme se těšit na další.

Hudební vystoupení

V odpoledních hodinách dne 10. října 2023 proběhlo v Domě s pečovatelskou službou na ulici Kollárova 1243 vystoupení ženského pěveckého sboru HRADIŠŤANKY a tanečníků folklorního souboru CIFRA.

Krásné vystoupení plné písní a tance potěšilo každého obyvatele, kteří závěrem poděkovali bouřlivým potleskem.

Děkujeme za vystoupení a budeme se těšit na další.

Oznámení

Aktualizovaný Domovní řád pro Domy s pečovatelskou službou a Dům s chráněnými byty v Uherském Hradišti je nově na webových stránkách Senior centra UH, p.o. pod odkazem Ke stažení.

Účinnost Domovního řádu je od 9. 10. 2023.

Odpolední posezení s dětmi

Dne 21. září 2023 k nám opět zavítaly děti z Dětského domova Uherské Hradišti společně s paní vychovatelkou Zámečníkovou, aby zpříjemnily odpoledne obyvatelům Domu s pečovatelskou službou.

Odpoledne probíhalo v duchu povídání, tvoření a také hraní společenských her.

Sociální pracovnice paní Machalová poděkovala za společnou spolupráci obyvatel Domu s pečovatelskou službou a dětí z Dětského domova v soutěži „Pošlete vzkaz příběhem“, kterou vyhlásila Pojišťovna VZP.

Za tuto účast organizace Senior centrum UH dostalo od Pojišťovny VZP upomínkové předměty a knihy s příběhy.

Přání k životnímu jubileu.

Bylo nám potěšením a ctí popřát dne 21. 9. 2023 naší obyvatelce Domu s pečovatelskou službou paní Marii Mikulové k významnému životnímu jubileu.

Za celou organizaci Senior centrum UH, přejeme ještě jednou hodně zdraví, osobní pohodu, spokojenou rodinu a milé lidi kolem sebe.

Přejeme také úsměv, kterým vždy paní Mikulová všechny obdaruje a spousty vzpomínek a zkušeností, které předává ostatním.

Kytici oslavenkyni předal Mgr. Josef Botek ředitel organizace společně s kolegyněmi.

Odpolední posezení

Děti z Dětského Domova v Uherském Hradišti přišly dne 23. 5. 2023 potěšit obyvatele svým tanečním vystoupením.

Poté následovalo příjemné posezení, kde si obyvatelky společně s dětmi vyrobily papírové jarní dekorace.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za příjemnou atmosféru, kterou děti vnesly mezi naše obyvatele.

Zúčastnění byli osloveni a udělili souhlas ke zveřejnění fotografií z této akce.

Den Matek

Ve středu 17. května 2023 jsme na Domě s pečovatelskou službou, Kollárova 1243 přivítali děti ze Základní školy Jarošov společně s paní učitelkami.

Děti měly připravený bohatý kulturní program, ve kterém zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly a nechyběl ani hudební doprovod na housle, kterého se ujala paní učitelka s dcerou.

Děti předaly obyvatelkám ručně vytvořené květiny a my na oplátku sladkou odměnu.

Touto cestou bychom chtěla všem poděkovat za účast a dětem za krásné vystoupení.

Zúčastnění byli osloveni a udělili souhlas ke zveřejnění fotografií z této akce.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Ve středu 14. 12. 2022 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Kollárova vystoupily děti z Dětského domova v Uherském Hradišti.

Děti měly připravený vánoční program, který se skládal z básní, koled, hry na hudební nástroj, divadelního vystoupení a nakonec byla společně zazpívána vánoční píseň.

Tímto bychom chtěli poděkovat dětem a pracovníkům Dětského domova za příjemné vystoupení a vánoční naladění.

Předání sociálního automobilu

V úterý 22. listopadu 2022 v odpoledních hodinách předala firma Kompakt spol. s. r. o. naší organizaci Senior centrum UH, p.o., Uherské Hradiště nový automobil značky Dacia Lodgy, který zprostředkovala díky svému projektu s názvem „Sociální automobil“.

Tento vůz poslouží k zabezpečení terénní péče o uživatele pečovatelské služby a to především přeprava pečovatelky za uživateli, doprava uživatelů k lékaři, na úřady, nákupy uživatelům, zajištění kompenzačních pomůcek…

Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti Kompakt spol. s. r. o. i všem 51 dárcům, kteří se na tomto projektu podíleli.

Zároveň přejeme pracovnicím komfortní jízdu a bezpečné ujeté kilometry.

Seznam sponzorů viz níže.

Seznam sponzorů:

DEN MATEK 2022

Ve středu 18. května 2022 jsme na Domě s pečovatelskou službou, Kollárova 1243 přivítali děti ze Základní školy Jarošov společně s paní učitelkami.

Po pandemii Covid-19, to bylo první setkání a vystoupení s dětmi. Děti měly připravený bohatý kulturní program, ve kterém zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly a nechyběl ani doprovod na hudební nástroj.

Paní učitelka předala společný dárek pro naše obyvatele a my na oplátku sladkou odměnu.

Touto cestou bychom chtěla všem poděkovat za účast a dětem za krásné vystoupení.

Copyright © 2023 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz