DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Více aktualit »

Jak se chránit před horkými dny

Dne 19. června 2024 v odpoledních hodinách proběhlo setkání se studenty SSPHZ obor Praktická sestra a obyvatel Domu s pečovatelskou službou, na ulici Kollárova 1243, Uherské Hradiště.

Studenti s paní učitelkou Mgr. Pinďákovou si připravili přínosnou přednášku Jak se chránit před horkými dny, proběhla ukázka první pomoci při kolapsu (mdlobě) a nakonec kdo měl zájem si změřil odborně krevní tlak.

Poté již proběhla volná debata se studenty, kteří připravili i osvěžující pohoštění.

Všem moc děkujeme, studentům přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na další setkání!!

Vystoupení ke DNI MATEK

Je již tradicí, že děti ze Základní školy Jarošov v květnu přichází do Domu s pečovatelskou službou na ulici Kollárova 1243 s vystoupením ke Dni matek.

7. května 2024 v dopoledních hodinách jsme přivítali 30 dětí společně s pedagogickým doprovodem.

Na začátku vystoupení paní Zemanová předala kytici květin, které děti vyrobily pro obyvatele. Poté se již vystoupení neslo v duchu zpěvu s doprovodem na hudební nástroj, básniček a tance.

Za své vystoupení děti byly odměněny potleskem a také sladkou odměnou.

Děti vykouzlily na tváři všech obyvatel úsměv, a hlavně zanechaly velkou vlnu pozitivní energie, která se ještě dlouho nesla domem.

Všem děkujeme

Hudební vystoupení základní umělecké školy

Dne 30. dubna 2024 nám odpolední čas zpříjemnili žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště v doprovodu paní zástupkyně Lucie Adamcové, DiS a dalších pedagogů.

Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Josefa Botka přišlo vystoupení pěveckého sboru s písněmi o zvířátkách. Po tomto úspěchu se již rozléhaly příjemné tóny klavíru, flétny, houslí, akordeonu….

Všem účinkujícím moc děkujeme a patří jim velký obdiv, za píli a nadání.

Taneční vystoupení

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 nás po delší době navštívily děti z Dětského domova v Uherském Hradišti.

Děti s paní vychovatelkou připravily taneční vystoupení, které se neslo v duchu pohádek z Večerníčků. Poté se obyvatelé a děti přesunuli do místní Klubovny, kde začali společně tvořit dekoraci, a přitom si příjemně povídali.

Moc děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání, protože víme, že to nebylo poslední.

Společné setkání

Zajímavě strávený den mají za sebou obyvatelé Senior centra UH, kteří dne 22. března 2024 navštívili Střední školu průmyslovou, hotelovou, zdravotnickou a vyšší odbornou školu v Uherském Hradišti.
Obyvatelé byli pozváni na prohlídku školy, odborných učeben a sami vyzkoušeli, znovu sedět v lavicích učebny, kde probíhá výuka předmětu ošetřovatelství. Vše bylo doplněno odborným výkladem.
V druhé části programu studenti nabídli pohoštění pro všechny přítomné.
Hlavním hostem celého setkání byla paní Adamíková, které byl předán peněžitý poukaz na podporu a pomoc její dcery Anežky.
Obyvatelé Senior centra UH přispěli také finanční darem, a to při vánočním vystoupení, které proběhlo za účasti studentů zdravotní školy v prostorách Domu s pečovatelskou službou na ulici Kollárova 1243.
Moc děkujeme za společné setkání a budeme se těšit na další!

Copyright © 2024 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz