DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Více aktualit »

DEN MATEK

10. května 2011 nás potěšily svým bohatým programem, zpěvem a tancem děti z Mateřské školky z Míkovic, které si pro nás připravily vystoupení k příležitosti svátku Dne matek. Na závěr svého vystoupení rozdávaly všem našim obyvatelkám přáníčka, která pro ně vyrobil. Našim obyvatelům i nám se jejich vystoupení líbilo, už nyní se těšíme na další vystoupení.

SEMINÁŘ

6. května 2011 se v Klubu kultury v Uherském Hradišti konal bezplatný seminář „Nekalé obchodní praktiky vůči seniorům“.

Účelem semináře bylo poskytnout seniorům praktické informace o nekalých obchodních praktikách obchodníků, které jsou zaměřeny na tuto rizikovou skupinu obyvatel.

Tohoto semináře se zúčastnila velká část našich obyvatel ze všech zařízení. S úrovní semináře byli velmi spokojeni.

Odborná stáž pracovníků v sociálních službách

Senior centrum UH se v letošním roce zapojilo do individuálního projektu Zlínského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji“, a to odbornými stážemi pracovníků v sociálních službách v jiném zařízení sociálních služeb stejného nebo obdobného typu.

Účelem stáží je nasbírat nové odborné znalosti a dovednosti v profesi pracovníka v sociálních službách nebo načerpat inspiraci z dobré praxe v jiných zařízeních.

Realizaci stáží zajišťuje společnost MARLIN, s.r.o. Stáže probíhají v šesti blocích od března 2011 do srpna 2012

Naše pečovatelky se zúčastnily I. bloku, a to v období od března do května 2011. Stáže proběhly v rozsahu 40 hodin v Domově pokojného stáří Boršice pod Charitou Uherské Hradiště. Pečovatelkám byl přidělen mentor (zaměstnanec organizace), který se jim celou dobu věnoval po odborné stránce a zajistil jim proškolení.

Všechny pečovatelky byly s touto stáží spokojeny. Určitě byla tato stáž pro ně přínosem, jak po praktické tak i po teoretické stránce.

Rády se zúčastní i jiných obdobných stáží.

6.5.2011

Dnešního dne nám přišlo písemné vyrozumění od vedoucí Domova pokojného stáří  Boršice paní Mgr. Pavly Zahrádkové, že naše pečovatelky u nich stáž řádně ukončily.

Píše v něm: „ Všechny stážistky byly velmi šikovné, komunikativní, zapojily se skvěle do kolektivu, a svým přístupem k uživatelům byly ochotné a pracovité. Takoví pracovníci jsou velkým přínosem pro staré a nemocné lidi.“

Velmi nás tento dopis potěšil. Jsme patřičně na své zaměstnance pyšní.

Veřejné setkání s občany

Srdečně Vás všechny zveme na veřejné setkání s občany města Uherské Hradiště, které pořádá Městský úřad Uherské Hradiště.

verejne_setkani_12_5_2011

Vystoupení cimbálové muziky v Senior centrum UH

Ve středu 20. dubna 2011 v 10:00 zahrála v hale DPS Penzionu našim obyvatelům k poslechu a zpěvu Cimbálová muzika Průmyslové školy v Uherském Hradišti pod vedením pana profesora Šupky. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, všichni účinkující byli odměněni velkým aplausem. Proto je zase velmi rádi přivítáme v novém školním roce a velmi se těšíme na další spolupráci.

Ples seniorů 2011

29. 1. 2011 proběhl v pořadí XI. Ples seniorů, který pořádá naše organizace Senior centrum UH ve spolupráci s Klubem kultury v Uherském Hradišti.

Ples se konal v Redutě v Uherském Hradišti. I letos ples provázel zajímavý program a bohatá tombola. Ples zahájila předtančením taneční skupina Rocaso, k tanci a poslechu hrála skupina Rekord. Hlavním hřebem večera bylo Hoffmanovo divadlo, které zpestřilo zábavu svými divadelními vystoupeními z muzikálu Limonádový Joe.

Celým večerem provázela Eva Kryštofová.

Plesu se zúčastnili senioři z celého okolí Uherského Hradiště, ples byl již několik týdnů předem vyprodán. Již nyní připravujeme XII. Ples a z důvodu velkého zájmu tentokrát ve velkém sále Klubu kultury. Těšíme se na Vaši účast.

Vánoční vystoupení

Dne 15. 12. 2010 proběhlo vánoční vystoupení dětí z Mateřské školy z Míkovic a dětí ze Základní školy pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti. Děti svým bohatým programem zaujaly všechny obyvatele, kteří se přišli podívat na jejich vystoupení. Na závěr si všichni společně zazpívali koledy a rozdali si dárečky. Působivé vystoupení všech dětí navodila krásnou vánoční atmosféru. Moc jim za to děkujeme.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v Senior centru UH.

V rámci týdne sociálních služeb ČR

bude

dne 5. října 2010 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle organizace

Senior centrum UH, Kollárova ulice 1243 probíhat

Den otevřených dveří

Senior centrum UH je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Uherské Hradiště.

Senior centrum UH poskytuje bydlení a pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení, které slouží cílové skupině seniorů a tělesně postižených občanů, kteří jsou ve starobním, plném nebo částečném invalidním důchodu. Jedná se celkově o 140 klientů ve 125 bytech. Zájem o bydlení ve čtyřech domech s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště je stále vysoký.

Hlavní roli tak velkého zájmu o  umístění sehrává nízká cena za ubytování a jistota pomoci při zhoršování se zdravotního stavu nebo snížení soběstačnosti. Skutečnost, že bydlení v domech zvláštního určení v Uherském Hradišti je velmi žádané a pro seniory atraktivní, se odráží na počtu evidovaných žádostí občanů nejen našeho města, ale i okolních obcí a měst. Proto byla vypracována a Radou města schválena Pravidla pro poskytování bydlení v domech s byty zvláštního určení. Celkově evidujeme kolem 300 žádostí.

V souladu se Zákonem o sociálních službách má organizace registrovanou pečovatelskou službu, kterou zajišťují čtyři pečovatelky.

Pečovatelská služba je dotována Městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a MPSV.

Organizace poskytuje kromě služeb pečovatelských i služby fakultativní. Nabízíme klientům praní a žehlení prádla, úklidy domácností, dopravu osobním automobilem nebo drobné opravy v domácnostech. Do budoucna bychom chtěli rozšířit nabídku poskytovaných služeb. K tomuto kroku nás vede stárnutí obyvatel zařízení a jejich obavy z přemístění do jiných zařízení z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Naší vizí je zabezpečení nepřetržité pečovatelské služby. Dále uvažujeme o vzájemném propojení objektů signalizační sítí, která umožní v případě potřeby kontaktovat kdykoliv pečovatelku a ta zajistí potřebnou pomoc.

Bližší informace pro zájemce nebo rodinné příslušníky je možné získat v úterý 5. října 2010, kdy bude probíhat Den otevřených dveří a  jsou k dispozici i na webových stránkách organizace

www.seniorcentrumuh.cz

Jitka Víchová, ředitelka organizace

Cvičení seniorek

Cvičení seniorek

Již několik let probíhá v prostoru v DPS Kollárova 1243, v místě dřívější jídelny, cvičení seniorů. Proto se každé pondělí ve dvou časech zaplní provizorní tělocvična seniorkami, které si chtějí udržet dobrou kondici i ve vyšším věku. K dispozici mají i cvičební pomůcky, které mohou dle programu cvičitelky využívat. Cvičení využívají nejenom obyvatelky našeho zařízení, ale i členky Klubu důchodců.

IMG_0126 IMG_0128

IMG_0129 IMG_0132

IMG_0133 IMG_0135

IMG_0139 IMG_0141

IMG_0143

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Ve dnech 25. února – 17. března proběhla výstava poskytovatelů sociálních služeb, která se uskutečnila v uherskohradišťském Kině Hvězda.Výstava byla pořádána v rámci projektu „Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21“, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP a pořádá ji město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště. Této výstavy se zúčastnila i naše organizace, jakožto poskytovatel sociálních služeb pro seniory.

Leták_UH_Tisk_A5

Naše fotografie

hanka 50 009 hanka 50 016

hanka 50 010 snimek011

snimek022 vystava-ss-galerie-10

vystava-ss-galerie-7

5. stránka (z celkem 6)« Nejnovější...23456
 • Aktuality

  • PLES26.02.2019 - V sobotu 2. února 2019 proběhl v Klubu kultury v Uherském Hradišti Ples seniorů v ...
  • VÁNOČNÍ BESÍDKA19.12.2018 - Ve čtvrtek dne 13. 12. 2018 jsme se opět sešli v Domě s pečovatelskou službou ...
  • SENIOR BEZ NEHOD19.12.2018 - Dne 3. 12. 2018 proběhla v Domě s pečovatelskou službou na Kollárově ulici divadelní přednáška ...
  • PŘEDNÁŠKA „NÁS ALZHEIMER NEDOSTANE“29.11.2018 - Senior centrum UH, p.o. ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby uspořádaly dne 12. 11. ...
 • Kontakt

  Senior centrum UH,
  příspěvková organizace
  Kollárova 1243
  686 01 Uherské Hradiště

  Bc. Jitka Víchová, MBA – ředitelka
  Tel.: 572 520 110
  email:penzion1.uh@seznam.cz
 • Na financování se podílí

  Město Uherské Hradiště Zlínský kraj NADACE Děti-kultura-sport Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Copyright © 2019 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz