DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Více aktualit »

Ples seniorů leden 2010

Ples seniorů

Senior centrum a Klub kultury jsou pořadateli Plesu seniorů, který má již po deset let svoje významné místo v plesové sezóně města Uherské Hradiště. Plesu se účastní nejenom senioři Uherského Hradiště, ale i širokého okolí. Na vysoké úrovni plesu se jistě podílí i skladba hostů, kteří svým vystoupením obohacují hudební produkci a tanec. V letošním roce to byla Pavlína Filipovská, která zavzpomínala na svoje mládí, zazpívala písně z divadla SEMAFOR a vzpomínala i na svého otce Františka Filipovského. Již nyní pracujeme na přípravě v pořadí  11. plesu a věříme, že bude opět vyprodán do posledního místečka.

Ples seniorů leden 2010 008 Ples seniorů leden 2010 009

Ples seniorů leden 2010 013 Ples seniorů leden 2010 032

Ples seniorů leden 2010 033 Ples seniorů leden 2010 039

Ples seniorů leden 2010 034


Změny v poskytování příspěvku na péči

Změny v poskytování příspěvku na péči

Informace k novele zákona o sociálních službách ve vztahu k příspěvku na péči.

Novela zákona o sociálních službách – příspěvek na péči

Dne 1. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky (částka č. 61 ročník 2009) zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona o sociálních službách nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009 a vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.

Způsob výplaty u příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) – 2.000 Kč

Od 1. ledna 2010 se zcela mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni

u dospělých osob. Nově se totiž zavádí tzv. kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplacena peněžně a druhá formou věcného plnění. Věcným plněním se rozumí výplata za pomoci poukázek, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči. Paušální uplatnění nepeněžní výplaty by však v některých případech mohlo způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba, nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.

Výše příspěvku na péči, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Novela zákona zvyšuje od 1. srpna 2009 příspěvek pro osoby, které se považují za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost), na 12.000 Kč měsíčně.

Kontrola využívání příspěvku na péči

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zákona zavedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný soupis činností (z výsledků posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zacílena.

Žádost o příspěvek na péči

Žadatel o příspěvek na péči bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku.

Poznávací a rekreační zájez na Slovensko

Nadace Děti-kultura-sport našim klientům domů s byty zvláštního určení nabídla nově rozjíždějící se projekt, který byl zaměřen na poznávání historie, kultury a lázeňství v Trenčíně, Trenčianských Teplicích a okolí.

Zájezd se uskutečnil v období od 11.  – 16. 7. 2009. Zúčastnilo se jej 14 klientů a jedna pečovatelka. Účastníci zájezdu byli ubytovaní v hotelu Tatra v Trenčíně.

Program zájezdu byl velmi rozmanitý. Klienti měli možnost se podívat do Bojnického a Topolčianského zámku,  hradu Beckov, Trenčianského hradu, do muzeí v Čachticích a Trenčíně, dále měli možnost navštívit vodní svět v Balnea Palace Esplanade v Piešťanech, a také vodní svět v Trenčianských Teplicích a spoustu dalších akcí.

Dopravu, stravu, ubytování a veškeré akce , které byly naplánované, hradila Nadace.

Všichni klienti byli nadmíru spokojeni s tímto ozdravným pobytem, ke kterému nebyla vznesena ani jediná negativní připomínka, ať už by se to týkalo ubytování, stravy, dopravy či jednotlivých poznávacích nebo rekreačních akcí.

Nezbývá, než Nadaci srdečně poděkovat za umožnění tohoto ozdravného pobytu našim klientům a vyjádřit naději, že tato započatá spolupráce bude pokračovat.

Dovolená Trenčín 2009 095

Zájezd do Lednice

Zájezd do Lednice.

Dne 22. 9. 2007 se uskutečnil zájezd do jihomoravské Lednice s prohlídkou zámku a  zámeckého parku. Zájezd byl financován z daru, který organizace obdržela od fyzické osoby a byl určen na zkvalitnění života našich obyvatel. Účastníky z řad obyvatel DPS a DChB doprovázely zaměstnankyně, které předem program i místo zájezdu pečlivě naplánovaly. Ze zájezdu se všichni vraceli unaveni, ale velmi spokojeni.IMG_0014 IMG_0017

IMG_0022 IMG_0035

IMG_0043 IMG_0059

IMG_0064

7. stránka (z celkem 7)« Nejnovější...34567
Copyright © 2023 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz