DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Úvodní stránka

Úvodní stránkaVítejte na stránkách Senior centra UH, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Město Uherské Hradiště.

Město Uherské Hradiště si je vědomo odpovědnosti za své občany, kteří se vzhledem k pokročilému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci dostali do obtížné životní situace, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout.

Senior centrum UH těmto občanům podává pomocnou ruku, jak s umístěním v domech s byty zvláštního určení, tak poskytnutím pečovatelské služby.

Našim cílem je spokojený klient, který žije plnohodnotným životem.

Jsme tady, abychom pomohli překonat životní překážky a minimalizovat strasti spojené s podzimem života.

Poslání

Posláním organizace je provozování domů s pečovatelskou službou, domů chráněnými byty a poskytování služeb občanům na území města Uherské Hradiště v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění.

Hlavní předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování služeb, péče, ubytování, pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Doplňková činnost – prádelenské služby, správa a údržba nemovitostí, zařízení sloužící k regeneraci a rekondici

Ubytování poskytujeme klientům ve 4 domech s byty zvláštního určení:

–         Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, 686 01 Uherské Hradiště

–         Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, 686 01 Uherské Hradiště

–         Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488, 686 01 Uherské Hradiště

–         Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov

V domech jsou byty 1+0 a 2+0, jejichž součástí je kuchyňská linka a sociální zařízení. Pokoje jsou přizpůsobeny pro potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů. V DPS Penzionu jsou 4 byty bezbariérové a v DChB Štefánikova je to 10 bytů, ostatní jsou na bezbariérové snadno upravitelné.

Péče je klientům poskytována formou pečovatelské služby, a to v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a potřebám. Snahou všech zaměstnanců je vytvářet přívětivé domácí a důstojné prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás všichni cítili dobře.

Pečovatelská služba je poskytována ve dnech pondělí – neděle, v čase od 6:00 do 20:00 hodin.

Žádost o ubytování do Senior centra UH, příspěvkové organizace je možné si vyzvednout v Domě s pečovatelskou službou Penzionu na ulici Kollárova 1243, Uherské Hradiště v kanceláři sociální pracovnice, na naší internetové stránce: http://www.seniorcentrumuh.cz nebo na MěÚ Uherské Hradiště odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Copyright © 2024 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz