DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Podrobnosti aktuality »

VYSTOUPENÍ CIMBÁLOVÉ MUZIKY A FOLKLÓRNÍHO SOUBORU MAŘAŤÁNEK

Dne 25.4. 2012 v dopoledních hodinách na DPS PENZION proběhlo vystoupení cimbálové muziky při SŠPHZ Uherské Hradiště, a vystoupení folklórního souboru MAŘAŤÁNEK při ZŠ T. G. Masaryka v Uherském Hradišti – Mařatice.

Naši obyvatelé strávili příjemné dopoledne plné zpěvu a tance, které bylo doprovázeno velkým potleskem. Tímto bych chtěla poděkovat všem  učinkujícím i posluchačům.

PLES SENIORŮ 2012

V sobotu 4. 2. 2012 proběhl v pořadí XII. Ples seniorů, který pořádá naše organizace Senior centrum UH ve spolupráci s Klubem kultury v Uherském Hradišti.

Letošní ples proběhl ve velkém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. K tanci i poslechu zahrála skupina Benny Q a cimbálová muzika Ohnica.

Ples byl obohacen vystoupením taneční skupiny Rokaso a vystoupením skupiny Aerobik Klub Zlín. Jako na každém plese nechyběla ani tradiční bohatá tombola.

Celým večerem nás provázela Eva Kryštofová.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Příjemnou atmosféru zažili naši obyvatelé při vánoční besídce pořádanou Senior centrem UH, která proběhla ve čtvrtek 15. prosince 2011 na PENZIONĚ. Vánoční posezení uvedla paní ředitelka Jitka Víchová.

Poté následovalo vystoupení dětí z mateřské školy Míkovice, vystoupily děti ze základní speciální školy v Uherském Hradišti a nakonec zazněla cimbálová muzika při SŠPHZ Uherské Hradiště.

V předvánoční náladě jsme v hojné účasti strávili příjemně čtvrteční dopoledne. Na závěr bych chtěla všem učinkujícím i těm co se zúčastnili poděkovat.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Dne 13. 12. 2011 proběhlo na PENZIONĚ zdobení vánočního stromečku společně s obyvateli. Příjemnou chvíli jsme obohatili ochutnávkou vánočního cukroví, dobrou kávou a samozřejmě nechyběly vánoční koledy.

SOCIALNÍ AUTOMOBIL

Dne 9. listopadu 2011 byl firmou KOMPAKT spol. s. r. o.  slavnostně předán naší příspěvkové organizaci Senior centrum UH  tzv. „sociální automobil“. Tento automobil Renault Kangoo bude po dobu šesti let za cenu 1,-Kč za rok  sloužit pečovatelské službě organizace, a bezmála 140 obyvatelům čtyř domů s pečovatelskou službou, které organizace spravuje. Celá akce by se ale neuskutečnila bez sponzorů, kteří přispěli finančními prostředky i přes to, že ekonomická krize mnohým působí nemalé potíže při udržení chodu firem. Jejich pomoci se velmi vážíme.

Poděkování patří těmto firmám:

PURUPLAST a.s. – Kostelany nad Moravou, KOVOKON Popovice  s.r.o., SOLORPARK Invest s.r.o. – Buchlovice, MERcut s.r.o. – Kudlovice, Ray Service, a.s. – Staré Město, SMARIS s.r.o. – Uh. Hradiště, EVPÚ Defence s.r.o. – Uh. Hradiště, COLORLAK a.s. – Staré Město, PREMO s.r.o. – Buchlovice, IZOLFA s.r.o. – Staré Město, ALLIANZ Anna Myškeříková – Uh. Hradiště, Ráj vína – Uh. Hradiště, TREFAL spol. s.r.o. – Kunovice, CTZ s.r.o. – Uh. Hradiště, ELOXTECH – Staré Město, AVX CZECH REPUBLIC, s.r.o. – Uh. Hradiště,  Železářství JEGLA s.r.o. – Staré Město, COLORIT spol. s.r.o. – Staré Město, Pokrývačství ODSTRČILÍK – Zlechov, kovovýroba HOFFMAN – Ostrožská Nová Ves, OSTROŽSKO a.s. – Ostrožská Lhota, PŘESNÉ ODLITKY s.r.o. – Popovice, NEREZOVÉ MATERIÁLY – Kunovice, TRADIX UH, a.s. – Staré Město, Napajedelské stavby s.r.o. – Staré Město, AUTOSERVIS DOLINA – Kudlovice, Bezpečnostní systémy s.r.o. – Uh. Hradiště, KASVO spol. s.r.o. – Uh. Hradiště, STAINNER Holding s.r.o. – Staré Město, KOVOVÝROBA HORÁK – Topolná, SBĚRNÉ SUROVINY UH, s.r.o. – Uh. Hradiště, REÚSS ENERGETKA a.s. – Uh. Hradiště, KLEMPOS – STŘECHY s.r.o. – Březolupy, Lumír Rynda Clima – Polešovice, MOLLER, spol. s.r.o. , Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves  s.r.o.

Den otevřených dveří 11. 10. 2011

Senior centrum UH den otevřených dveří

DEN MATEK

10. května 2011 nás potěšily svým bohatým programem, zpěvem a tancem děti z Mateřské školky z Míkovic, které si pro nás připravily vystoupení k příležitosti svátku Dne matek. Na závěr svého vystoupení rozdávaly všem našim obyvatelkám přáníčka, která pro ně vyrobil. Našim obyvatelům i nám se jejich vystoupení líbilo, už nyní se těšíme na další vystoupení.

SEMINÁŘ

6. května 2011 se v Klubu kultury v Uherském Hradišti konal bezplatný seminář „Nekalé obchodní praktiky vůči seniorům“.

Účelem semináře bylo poskytnout seniorům praktické informace o nekalých obchodních praktikách obchodníků, které jsou zaměřeny na tuto rizikovou skupinu obyvatel.

Tohoto semináře se zúčastnila velká část našich obyvatel ze všech zařízení. S úrovní semináře byli velmi spokojeni.

Odborná stáž pracovníků v sociálních službách

Senior centrum UH se v letošním roce zapojilo do individuálního projektu Zlínského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji“, a to odbornými stážemi pracovníků v sociálních službách v jiném zařízení sociálních služeb stejného nebo obdobného typu.

Účelem stáží je nasbírat nové odborné znalosti a dovednosti v profesi pracovníka v sociálních službách nebo načerpat inspiraci z dobré praxe v jiných zařízeních.

Realizaci stáží zajišťuje společnost MARLIN, s.r.o. Stáže probíhají v šesti blocích od března 2011 do srpna 2012

Naše pečovatelky se zúčastnily I. bloku, a to v období od března do května 2011. Stáže proběhly v rozsahu 40 hodin v Domově pokojného stáří Boršice pod Charitou Uherské Hradiště. Pečovatelkám byl přidělen mentor (zaměstnanec organizace), který se jim celou dobu věnoval po odborné stránce a zajistil jim proškolení.

Všechny pečovatelky byly s touto stáží spokojeny. Určitě byla tato stáž pro ně přínosem, jak po praktické tak i po teoretické stránce.

Rády se zúčastní i jiných obdobných stáží.

6.5.2011

Dnešního dne nám přišlo písemné vyrozumění od vedoucí Domova pokojného stáří  Boršice paní Mgr. Pavly Zahrádkové, že naše pečovatelky u nich stáž řádně ukončily.

Píše v něm: „ Všechny stážistky byly velmi šikovné, komunikativní, zapojily se skvěle do kolektivu, a svým přístupem k uživatelům byly ochotné a pracovité. Takoví pracovníci jsou velkým přínosem pro staré a nemocné lidi.“

Velmi nás tento dopis potěšil. Jsme patřičně na své zaměstnance pyšní.

Veřejné setkání s občany

Srdečně Vás všechny zveme na veřejné setkání s občany města Uherské Hradiště, které pořádá Městský úřad Uherské Hradiště.

verejne_setkani_12_5_2011

Copyright © 2024 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz